Giỏ hàng

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng của Xưởng quà tặng marketing VERI GIFTS là những công ty/ tập đoàn lớn trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi đồng hành cùng nhau vì sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung. Được phục vụ khách hàng là niềm vui của chúng tôi, nếu khách hàng thỏa mãn là niềm hạnh phúc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Chúng tôi hiểu tại một thị trường có GDP đứng thứ 34 thế giới xét theo sức mua, việc tạo ra các giá trị cao hơn trong sản phẩm và dịch vụ là yếu tố sống còn đối với từng Doanh nghiệp. VERI GIFTS cam kết dùng toàn bộ trí lực và tiềm lực để tạo ra những sản phẩm QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP – QUÀ TẶNG MARKETING chuyên nghiệp nhất.

Top